کتاب کمدی منطق

اثر آپوستولوس دوکسیادیس از انتشارات فاطمی - مترجم: امیرحسین اصغری-ادبیات استرالیا

برتراند راسل، قهرمان اصلی کمدی منطق، یکی از بزرگترین فلاسفۀ معاصر، یکی از شاخص ترین جستجوگران یقین مطلق و یکی از شناخته شده ترین پایه گذاران مبانی منطقی ریاضیّات است.
کمدی منطق به همان تعبیر کمدی است که اثر بزرگ دانته، کمدی الهی، کمدی است: سفری از تاریکی به روشنی.
کمدی منطق رمانی تاریخی است که قهرمانان اصلی آن، راسل، کانتور، فرگه، هیلبرت، گودل و ویتگنشتاین مسیری بسیار ناهموار را برای دستیابی به حقیقت طی می کنند، مسیری که بعضی از آن‌ها را به مرز جنون می کشاند، و بعضی را از آن مرز می گذراند.امّا داستان پایان خوشی دارد. پایانی که خوش است چون ...

(از متن پشت کتاب)


خرید کتاب کمدی منطق
جستجوی کتاب کمدی منطق در گودریدز

معرفی کتاب کمدی منطق از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کمدی منطق


 کتاب چرا مردان به حرف زنان گوش نمی دهند و چرا زنان زیاد حرف می زنند و بد پارک می کنند
 کتاب بانوان عمارت میسالونگی
 کتاب با لایلا
 کتاب جنگولک بازی های جناب تام ۳
 کتاب خانه درختی 13 طبقه
 کتاب چرا مردان به حرف زنان گوش نمی دهند و چرا زنان زیاد حرف می زنند و بد پارک می کنند