کتاب فوکو و ادبیات داستانی

اثر تیموتی اولیری از انتشارات بان - مترجم: فرهاد اکبرزاده-ادبیات استرالیا

رويکرد تيموتی اُليری در انديشيدن به قدرت ادبيات با ياری گرفتن از مفهوم كم‌و‌بيش مغفول مانده‌ی «تجربه» در آثار فوكو، منحصر‌به‌فرد است. نزد فوكو «كتاب تجربه» كتابی است كه با اثرگذاری مستقيم و برآشوبنده‌‌‌ی خود تجربه‌ی ما را دگرگون می‌كند. در اين كتاب، نويسنده‌ با شرح و بسط مفهوم تجربه، اين مفهوم را روی متون ادبی اعمال می‌كند و با آغازيدن از اين فرض كه آثار ادبی تاثير عميقی بر خوانندگان خود می‌گذارند، روشی را برای درك چگونگی توليد اين تاثيرات پيشنهاد می‌كند. اُليری با تحليل گسترده‌ی آثار نويسندگان ايرلندی ــ مثل سوييفت، جويس، بكت، فريل و هينی ‌ــ به مفهوم تجربه نزد فوكو و نيز آثار ديويی، گادامر، دلوز و گتاری متوسل می شود و در نهايت، با تلفيق اين منابع رويكردی تازه‌ در مطالعه‌ی اخلاق و ادبيات پيش رو می‌نهد. اين كتاب كه می‌تواند مورد استفاده‌ی علاقه‌مندان فلسفه و ادبيات قرار گيرد، بينش تازه‌ای نيز در‌باره‌ی فلسفه‌ی كمال‌يافته‌ی فوكو و فهم رشد‌يافته‌ای از اين‌كه خواندن چيست و ادبيات داستانی چگونه بر خواننده اثر می‌گذارد، به دست می‌دهد؛


خرید کتاب فوکو و ادبیات داستانی
جستجوی کتاب فوکو و ادبیات داستانی در گودریدز

معرفی کتاب فوکو و ادبیات داستانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فوکو و ادبیات داستانی


 کتاب چه کسی؟ چه وقت؟ چه چیزی؟ را اختراع کرد؟
 کتاب خیکی ها در تاریخ
 کتاب کوکو: زندگی خوشمزه ی من
 کتاب یک جهان
 کتاب جادوگر شمال
 کتاب دانش نامه ی آب و هوا