کتاب خانه درختی 78 طبقه

اثر اندی گریفیتس از انتشارات هوپا - مترجم: آنیتا یارمحمدی-ادبیات استرالیا

Andy and Terry live in a 78-story treehouse. (It used to be a 65-story treehouse, but they just keep building more levels!) It has a drive-thru car wash, a courtroom with a robot judge called Edward Gavelhead, a scribbletorium, a combining machine, an ALL-BALL sports stadium, a high-security potato chip storage facility, and an open-air movie theatre with a super-giant screen . . . which is a very useful thing to have now that Terry’s going to be a big-shot movie star! After Andy gets cut out of the movie, he and Terry have a big fight and decide they don’t want to be best friends anymore. But with a herd of sneaky spy cows out to steal all their story ideas, can Andy and Terry make up before it’s too late?


خرید کتاب خانه درختی 78 طبقه
جستجوی کتاب خانه درختی 78 طبقه در گودریدز

معرفی کتاب خانه درختی 78 طبقه از نگاه کاربران
این کتاب ها بسیار سرگرم کننده است - هر کس در خانه از آنها لذت می برد!

مشاهده لینک اصلی
من واقعا درک می کنم که چرا پسرم با این سری از کتاب ها بسیار مشتاق است. او به سختی می تواند هیجان خود را برای انتشار این کتاب داشته باشد. بزرگ برای خوانندگان بی خوابی خواندن :)

مشاهده لینک اصلی
آن را با خواهر خود بخوانید.

مشاهده لینک اصلی
این یک کتاب خنده دار است

مشاهده لینک اصلی
یک فرمول عالی برای خوانندگان که عاشق زحمت هستند.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب خانه درختی 78 طبقه


 کتاب مری پاپینز
 کتاب آنچه آلیس فراموش کرد
 کتاب دروغ های کوچک بزرگ
 کتاب کتاب دزد
 کتاب خیکی ها در تاریخ
 کتاب قانون جذب