کتاب بهترین قصه گو برنده است

اثر آنت سیمونز از انتشارات اطراف - مترجم: زهرا باختری-ادبیات استرالیا

" کتاب بهترین قصه گو برنده است" شما را با شگردهای موثر قصه گویی در کسب کار آشنا می کند.این کتاب به شما نشان می دهد چطور با سرمایه گذاری روی داستان سود کنید،چطور با قصه در هر موقعیتی به همکاری و تعامل تان با دیگران بیفزایید و از درگیری ها دور بمانید.بهترین قصه گو برنده است کمک می کند به چشم خود ببینید چه کارهای بزرگی از این واقعیت های کوچک که قصه نام گرفته اند بر می آید


خرید کتاب بهترین قصه گو برنده است
جستجوی کتاب بهترین قصه گو برنده است در گودریدز

معرفی کتاب بهترین قصه گو برنده است از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بهترین قصه گو برنده است


 کتاب کتاب دزد
 کتاب وروجک تازه وارد
 کتاب نژاد پرستی و تعصب
 کتاب دروغ های کوچک بزرگ
 کتاب فیزیک ، اندیشه ها و یافته ها
 کتاب نفرت بازی